Beheergroep en bestuur

Ons buurthuis staat in Rivierenwijk in Utrecht.
Sinds mei 2008 hebben bewoners van Rivierenwijk samen met de Marokkaanse vereniging Tamount het buurthuis in eigen beheer.
De buurtbewoners hebben het voor het zeggen. Zij regelen als vrijwilligers de dagelijkse gang van zaken. Sommige buurtbewoners zijn heel nauw betrokken en steken er veel tijd in. Anderen doen dat wat minder, of op een andere manier.
Beheren moet je leren. En dat doen we al doende. Soms met vallen en opstaan.

Beheergroep
De bestaande overleggroep is na de overdracht van de sleutel benoemd tot beheergroep. Deze groep bestaat uit ongeveer 12 personen. het is een gemengde groep van buurtbewoners en mensen van de Marokkaanse Stichting Tamount.
De beheergroep komt maandelijks bij elkaar en bespreekt de grote lijnen in het beheer. Problemen die zich voordoen worden hier op tafel gelegd. Veel dagelijkse kwesties worden door een aantal mensen geregeld, die elkaar vinden in een twee-wekelijks huishoudelijk overleg, via telefoon en e-mail.
Twee maal per jaar is er een gezamenlijk overleg van beheergroep en bestuur.

Bestuur
Achter de beheergroep staat het bestuur.
Het bestuur bestaat uit mensen uit Utrecht of directe omgeving, die vanuit betrokkenheid en met hun eigen deskundigheid
het zelfbeheer mogelijk maken en mede dragen.