Partners

De Nieuwe Jutter verleent ook onderdak aan een aantal vaste partners:

Deze organisaties huren voor een langere termijn gebruiksruimtes in het buurthuis. Daarmee dragen zij bij aan de financiële draagkracht van Stichting De Nieuwe Jutter en aan een grote diversiteit aan bezoekers.