Wat eraan vooraf ging

Het buurthuis aan de Amerhof in Utrecht is in de jaren 70 van de vorige eeuw gebouwd en werd 30 jaar beheerd door welzijnsorganisatie Doenja. In 2005 besloot Doenja om een aantal buurthuizen in Rivierenwijk te sluiten en alle activiteiten bijeen te brengen in een groot pand aan de Noordzeestraat. Actieve bewoners en bewonersgroepen in Rivierenwijk waren erg bezorgd, dat in dit nieuwe pand niet voor alles en iedereen plek zou zijn.

Samen met de Marokkaanse vereniging Tamount hebben zij zich sterk gemaakt om het buurthuis aan de Amerhof in eigen beheer voort te kunnen zetten. Zij werden daarbij ondersteund door buurtpastor Titus Schlatmann, die al 20 jaar in Rivierenwijk met buurtbewoners optrekt.

Met veel inzet en doorzettingsvermogen is er heel veel overlegd. Met elkaar en met de gemeente Utrecht. In 2007 heeft gemeente Utrecht het groene licht gegeven en een – niet kostendekkende – subsidie toegekend. De overleggroep en de inmiddels opgerichte Stichting De Nieuwe Jutter hebben zelf partners gezocht om het buurthuis ook financieel levensvatbaar te maken. Die hebben zij gevonden in de woningbouwcorporaties, die per huurwoning in de wijk een bedrag bijdragen. Woningcorporatie Bo-ex heeft het pand van de gemeente gekocht en verhuurt het aan Stichting De Nieuwe Jutter. Vaste gebruikers van het pand als de SBWU (Stichting Begeleid Wonen Utrecht), dansschool Petra-Moves en Saartje kinderopvang dragen bij aan de diversiteit van bezoekers en aan een gezonde financiële basis voor het voortbestaan van het buurthuis. Van december 2010 tot maart 2013 was ook het Inloophuis Utrecht een vaste gebruiker.

Op 11 september 2008 werd buurthuis De Nieuwe Jutter officieel geopend door hare koninklijke hoogheid prinses Máxima. Een enorm feest, op een prachtige dag. Een geweldige beloning en bekroning van alle inspanningen, die de buurtbewoners, de Bo-ex, het bestuur en alle andere betrokkenen hebben geleverd.

Het Verwey-Jonker instituut doet een onderzoek naar de werking van zelfbeheer in ons buurthuis.
De eerste tussentijdse rapportage: “Met vereende krachten” vindt u onder links, evenals andere artikelen over zelfbeheer in
De Nieuwe Jutter.