Tamount

Stichting Tamount levert een bijdrage aan de verbetering van de positie van de Marokkaanse gemeenschap in de wijk. Op die manier wordt ook bijgedragen aan de leefbaarheid en het samenleven van alle bewoners in de wijk. Hoewel Tamount er is voor alle leeftijden, richt Tamount zich vooral op de jeugd tussen zes en zestien jaar. Echter de ouders worden daarbij niet vergeten.

Hieronder een opsomming van de activiteiten die door Stichting Tamount werden georganiseerd in 2019

Sport
Door het organiseren van activiteiten m.b.t. sport en beweging willen wij volwassenen en senioren een mogelijkheid bieden om toch aan beweging en ontspanning te doen. Dit doen we o.a. door activiteiten als basketballen, voetbal en nog veel meer.

 

Recreatie
Stichting Tamount organiseert uitjes voor de leden om ze te stimuleren en om op een leuke en zinvolle manier hun vrije tijd door te brengen.

 

Cultuur & Geloof
De culturele activiteiten worden vaak een aantal keer per jaar georganiseerd. Zoals het Ramadan feest voor iedereen, Theater te volgen voor de Jeugd behoort ook tot een cultureel onderdeel. Verder worden er ook pinkster-maaltijden gehouden waarbij moslims en christenen samen eten. Ook worden veel activiteiten op het gebied van cultuur en geloof georganiseerd, zodat alle bevolkingsgroepen meer begrip hebben voor hun medebewoners met ieder zijn eigen identiteit.

 

Lessen
Taallessen en andere vormen van bijscholing worden vaak gegeven in de moedertaal van de participant. Dit doen wij om de integratie en het begrip bij de mensen versneld te vergroten.

Voorlichting
Stichting Tamount organiseert verschillende voorlichtingen voor zowel ouders als kinderen over verschillende onderwerpen waaronder:
• Onderwijs
• Opvoeding
• Normen en waarden
• Rechten en plichten
• Belasting zaken
• Ervaringen uitwisselen over de buurt

Huiswerkbegeleiding en Bijles

Elke leerling krijgt bij ons persoonlijke aandacht. Bij ons kun je het huiswerk maken op een rustige plek, waarbij onze gemotiveerde begeleiders altijd voor je klaarstaan. Dit organiseren wij voor kinderen van het Basisonderwijs ter voorbereiding op de Cito-toets en het voortgezet onderwijs. Met als doel de jongeren te begeleiden bij hun schoolvakken. Dit onderdeel is zeer succesvol.

Inloop

Dagelijks van 19:30 tot 23:00 uur was er mogelijkheid om onder het genot van een kopje thee van gedachten te wisselen. Daarnaast werden speciaal voor vrouwen een paar dagdelen per week gereserveerd voor verschillende activiteiten.

Contactgegevens:
• Algemeen: Brom 0655174300
• Bijles en huiswerkbgeleiding: Jamal 0624395286
• info@stichtingtamount.nl
• https://www.stichtingtamount.nl/