Voedselbank

Uitgiftepunt Rivierenwijk

Uitgifte op vrijdag van 15:00- 16:00
De Nieuwe Jutter, Amerhof 66
06-40954356
Contactpersoon Catharina van der Veeken
catharinavanderveeken@live.nl

Voedselbankutrecht.nl