Vrijdagmiddag Kaarten

Een aantal jaren geleden is klaverjasclub “de Jutter” door
Mevrouw Riet de Coo opgericht. Uitganspunt: Gezelligheid voor alles !!
Helaas is Riet plotseling overleden en heeft dhr. Gerrit van Schaik het stokje van haar overgenomen.
Hij wordt hierbij ondersteund door Marjan Lucas, Appie Schoonewille, en Wim de Groot.
Onze gezellige kaartclub bestaat momenteel uit 24 leden.
We zouden het leuk vinden onze club verder uit te breiden met nieuwe leden. U bent van harte welkom wekelijks op de Vrijdagmiddag.
We starten om 13.30 uur met kaarten.
Naast gezelligheid zijn er ook nog leuke prijsjes te winnen.

Mocht u ons willen komen versterken kunt u telefonisch kontakt opnemen met Buurthuis de Nieuwe Jutter: 030-2883190 of Marjan 06-12901075.
Hopelijk tot ziens !!