Werkwinkel

De Nieuwe Jutter is een bruisend buurtcentrum inde wijk waar iedereen uit Rivierenwijk, Dichterswijken omgeving zich welkom voelt.

De Werkwinkel in De Nieuwe Jutter

Begin november is de Werkwinkel ZuidWest gestart (Kanaleneiland, Rivieren- en Dichterswijk) geopend. Ken je iemand uit de wijk die werk, een passende opleiding of vrijwilligerswerk zoekt… Iemand die zijn/haar kansen op werk wilt vergroten en daar hulp bij kan gebruiken? Verwijs naar de Werkwinkel of loop zelf eens naar binnen!
Open inloop:
  • Elke dinsdag van 13.00u tot 16.30uur
  • Elke donderdag van 9.00u tot 12.30uur

 

 

Werkwinkel tekst

In tegenstelling tot wat algemeen aangenomen wordt is Lorem Ipsum niet zomaar willekeurige tekst. het heeft zijn wortels in een stuk klassieke latijnse literatuur uit 45 v.Chr. en is dus meer dan 2000 jaar oud. Richard McClintock, een professor latijn aan de Hampden-Sydney College in Virginia, heeft één van de meer obscure latijnse woorden, consectetur, uit een Lorem Ipsum passage opgezocht, en heeft tijdens het zoeken naar het woord in de klassieke literatuur de onverdachte bron ontdekt. Lorem Ipsum komt uit de secties 1.10.32 en 1.10.33 van “de Finibus Bonorum et Malorum” (De uitersten van goed en kwaad) door Cicero, geschreven in 45 v.Chr. Dit boek is een verhandeling over de theorie der ethiek, erg populair tijdens de renaissance. De eerste regel van Lorem Ipsum, “Lorem ipsum dolor sit amet..”, komt uit een zin in sectie 1.10.32.:

werkwinkel-nieuwe-jutter

De Nieuwe Jutter