Zaalverhuur

De Nieuwe Jutter is een bruisend buurtcentrum in de wijk waar iedereen uit Rivierenwijk, Dichterswijken omgeving zich welkom voelt.

tamount zaal

De Zalen

We staan altijd open voor nieuwe kansen en mogelijkheden. Onze ruimtes wordengebruikt voor verschillende activiteit op het gebied van (maatschappelijke)ontwikkeling; ouderensoos, samen eten, kaart & biljartclubs, taallessen, kinderopvang,sport en spel, culturele activiteiten, zoals dans en zang en aan kleine zelfstandigen.Ook voor (het organiseren van) vergaderingen, opleidingen, cursussen ofbijeenkomsten kunt u bij ons terecht.
De zalen worden niet verhuurd voor persoonlijke bijeenkomsten.

logo-nieuwe-jutter

De Nieuwe Jutter